Статут

На основу члана 16. Закона о удружењима и фондацијама РС (Службени гласник Републике Српске, број:52/01 и 42/05), Скупштина удружења интерних ревизора је на својој сједници одржаној дана 25.02.2010., године донијела Статут који можете прочитати на овој страници.