Регулатива

PravilnikПравилник о условима за стицање звања овлашћени интерни ревизор
 
PravilnikОдлука о формирању радне групе
 
PravilnikПрограм обуке за стицање звања овлашћени интерни ревизор
 
PravilnikОдлука о структури испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор
 
PravilnikОдлука о цијени инструктивне наставе, накнади зa полагање испита и накнади за издавањe сертификата Овлашћеног интерног ревизора
 
PravilnikДопуна одлуке о цијени инструктивне наставе, накнади зa полагање испита и накнади за издавањe сертификата Овлашћеног интерног ревизора