O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Удружење интерних ревизора организује два вебинара који ће се одржати дана, 07. априла 2021. године и 14. априла 2021. године.
У зависности од Вашег интересовања и обавеза по основу континуиране професионалне едукације имате могућност да се пријавите на један или оба вебинара.

Вебинар I који ће се одржати дана, 07.04.2021. године на тему "Активности интерне ревизије код успостављања механизма процјене вриједности колатерала, намијењен је сљедећим групама учесника:
- Овлашћени интерни ревизори у банкама
- Овлашћени интерни ревизори - екстерни оцјенитељи квалитета интерне ревизије
- Овлашћени процјењивачи,
- Риск менаџери (одобравање кредитног ризика, управљање колатералом) и кредитни аналитичари
- Остала заинтересована лица

 

Вебинар II који ће се одржати дана, 14.04.2021. године на теме "Ревизија планирања буџета" и "Доношење и примјена програма обезбјеђења и унапређења квалитета интерне ревизије", намијењен је сљедећим групама учесника:
- Овлашћени интерни ревизори
- Овлашћени интерни ревизори у јавном сектору
- Овлашћени интерни ревизори - екстерни оцјенитељи квалитета интерне ревизије
- Остала заинтересована лица

Програм и пријаву на предметне вебинаре можете погледати и преузети испод:

ВЕБИНАР I                                               ВЕБИНАР II