ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuju seminar pod nazivom "Interna revizija javnih nabavki" koji će se održati u petak, 01. decembra 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (sala broj 4) sa početkom u 10 časova. Na seminaru će biti obrađeni najčešći propusti koji su prisutni u toku pripreme i sprovođenja postupaka javnih nabavki i prezentovanje praktičnih primjera izrade i provođenja programa interne revizije javnih nabavki.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

SeminarОбавјештавамо све носиоце професионално-стручног звања "Овлашћени интерни ревизор", да Удружење интерних ревизора у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора Републике Српске организује дводневни специјалистички семинар континуиране професионалне едукације за овлашћене интерне ревизоре. Предметни Семинар ће бити одржан 01. и 02. децембра 2016. у Бањој Луци, у хотелу "Јелена", са почетком у 10:00 часова.
Детаљније податке о програму и пријаву за Семинар можете преузети у PDF-овом документу испод:

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

SeminarОбавјештавамо све носиоце професионално-стручног звања "Овлашћени интерни ревизор", да Удружење интерних ревизора организује Семинар о интерној ревизији на тему: "Извјештавање о резултатима и унапређење квалитета у интерној ревизији". Предметни Семинар ће бити одржан у Бањој Луци, у хотелу "Јелена", у петак, 03. јула 2015. године, са почетком у 9:00 часова. Семинар се признаје као програм континуиране професионалне едукације у трајању од 7 часова.
Детаљније податке о програму и пријаву за Семинар можете преузети у PDF-овом документу испод: