У складу са чланом 24. Статута Удружења интерних ревизора, Управни одбор Удружења је на сједници одржаној дана 01.02.2018. године, донио

ОДЛУКУ

о распореду термина одржавања инстрктивне наставе и испита за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора у 2018. години. Одлуку можете преузети у PDF-овом документу испод:

 У складу са чланом 24. Статута Удружења интерних ревизора, Управни одбор Удружења је на сједници одржаној дана 21.02.2017. године, донио

ОДЛУКУ

о распореду термина одржавања инстрктивне наставе и испита за стицање звања Овлашћеног интерног ревизора у 2017. години. Одлуку можете преузети у PDF-овом документу испод: