SavezСавез рачуновођа и ревизора Републике Српске је основан 28. октобра 1996. године. Ову професионалну невладину организацију са сједиштем у Бањој Луци чини 11 добровољно удружених друштава, која су према територијалном принципу основни облик организовања рачуновођа и ревизора у Републици Српској. У 19 година постојања Савез је одржао исто толико годишњих конгреса, стотине семинара, радионица и других видова едукације. Савез је од 2010. године једино професионално тијело из БиХ које је пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC - International Federation of Accountants) са сједиштем у Њујорку. То је уједно и највеће међународно признање Савеза Српске и његово прихватање као равноправног глобалног партнера, што је велики успјех како за Републику Српску, тако и за цијелу БиХ.
 
 
UOPУдружење овлашћених процјењивача у БиХ је основано 15. новембра 2010. године као професионална, невладина организација која окупља професиналце из области процјењивања вриједности правних лица, имовине, обавезе и капитала у Босни и Херцеговини. Међународни савјет за стандарде вредновања (IVSC - International valuation Standard Council) је на својој годишњој скупштини одржаној у Милану 27. октобра 2012. године једногласно у пуноправно чланство примио Удружење. Оснивач IVSC-а је G20 (група 20 индустријски најразвијенијих земаља). Пријемом у IVSC - Удружење овлашћених процјењивача стекло је међународни кредибилитет и постало представник процјењивачке професије БиХ на међународном плану. 
 
 
Централна хармонизацијска јединица (ЦХЈ)  има статус управне организације која је у склопу Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине.ЦХЈ је овлаштена за развој, руковођење и координацију интерне ревизије и развој финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине уз координацију с ентитетским централним хармонизацијским јединицама и сарадњу путем Координационог одбора централних хармонизацијских јединица с тијелима Европске комисије, везано за приоритетне области интерне финансијске контроле у институцијама Босне и Херцеговине, нарочито, израдом и провођењем одговарајућих прописа у складу са међународним стандардима контроле и интерне ревизије, те методологијама и најбољом праксом ЕУ из области финансијског управљања и контроле у јавном сектору.
ЦХЈ и Удружење интерних ревизора су дана, 28.09.2015. године потписали Меморандум о сарадњи у области сертификовања, обука и континуиране професионалне едукације интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине.
Сарадња потписница Меморандума односи се на сљедеће:
  • признавање сертификата стечених код Удружења интерних ревизора који су усаглашени са Програмом обуке и цертификовања интерних ревизора у институцијама Босне и Херцеговине,
  • учешће у утврђивању и реализацији програма, садржаја и начина извођења обуке за стицање сертификата интерног ревизора у Удружењу интерних ревизора и
  • сарадња у области континуиране професионалне едукације интерних ревизора.