Удружење интерних ревизора

Адреса:
Цара Лазара 22                                          Жиро рачун код Hypo Alpe-Adria Bank a.d.:
78000 Бања Лука                                       552-022-00023116-59
 
Телефон:                                                      ИБ:
+387 (0)51 433 822                                    402891430006
 
Факс:                                                            ПИБ:
+387 (0)51 433 821                                    4402891430006

E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Наша локација: