statut1 Правилник о условима за стицање звања Овлашћени интерни ревизор

statut1 Програм обуке за стицање звања Овлашћени интерни ревизор

statut1 Одлука о структури испита за стицање звања Овлашћени интерни ревизор

statut1 Одлука о цијенама и накнадама

                 statut1 Допуна одлуке о цијенама и накнадама

statut1 Одлука о формирању радне групе