Р Е Г И С Т А Р

ОВЛАШЋЕНИХ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СА ВАЖЕЋОМ ЛИЦЕНЦОМ
 
RegistarПоштовани,
Удружење интерних ревизора објављује регистар чланова који посједују сертификат о стеченом звању "Овлашћени интерни ревизор". 
 
 
 

Р Е Г И С Т А Р

ЕКСТЕРНИХ ОЦЈЕНИТЕЉА КВАЛИТЕТА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
 
Удружење интерних ревизора објављује регистар чланова који посједују "Сертификат о оспосoбљености за обављање послова екстерне оцјене квалитета интерне ревизије".